Rejsebestemmelser

ULF Ferie logo

 

Tlf: 2122 2798 

Tirsdag kl. 9.00 - 12.00 + kl. 13.00 - 16.00

Torsdag kl. 9.00 - 12.00

Køb af rejse

Reservation skal ske ved henvendelse til ULF Ferie. Reservationen er bindende, når gæsten har modtaget bestillingsbekræftelse fra ULF Ferie. Er der mindre end 2 måneder fra bestillingsdato til afrejse, skal hele rejsens pris betales med det samme. I øvrige tilfælde gælder nedenstående regler.

Betaling af rejse

Depositum + restbeløb betales som foreskrevet under hver ferie i feriekataloget. Depositum typisk 4 måneder før afrejse, og restbeløb typisk 2 måneder før.

Inkluderet i prisen

Prisens indhold og eventuelle tillæg er anført under de enkelte rejser. Alle priser er pr. person, og er baseret på at 2 personer, deler et dobbeltværelse.
Rejser man alene, og gerne vil dele værelse med en person af samme køn, forbeholder vi os ret til at opkræve tillæg for enkeltværelse, såfremt dette ikke er muligt.

Afbestillingsforsikring

Ønsker du at tilkøbe en afbestillingsforsikring gennem ULF Ferie, skal denne bestilles og betales senest ved betaling af depositum.

Ved afbestilling skal du hurtigst muligt kontakte ULF Ferie, der skal oplyse rejsebureauet (teknisk rejseudbyder) om aflysningen.

Afbestilling på grund af sygdom

Hvis du har tegnet sygeafbestillingsforsikring, og må aflyse rejsen på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, refunderes alle de indbetalte penge med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen gennem dit forsikringsselskab.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring

Ved afbestilling pga. sygdom, hvor der ikke er tegnet sygeafbestillingsforsikring, samt ved afbestilling af andre årsager end sygdom, gælder følgende:Depositum tilbagebetales ikke. Restbeløbet fratrukket 25% tilbagebetales indtil 2 måneder før afrejse. Under to måneder før afrejse tilbagebetales beløbet ikke.

Aflysning foretaget af ULF Ferie

Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændigheder (efter vores vurdering) gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldinger. Ved en eventuel aflysning får deltagere besked senest 30 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

Pas / Visum

På alle rejser udenfor Danmark, skal der medbringes gyldigt pas. Husk, at passet skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemkomst. Alle rejsedeltagere har selv ansvar for at undersøge eventuelle krav til visum.

Udeblivelse, manglende pas, visum mv.

Udeblivelse ved afrejse, manglende rejsebevis mv. kan medføre, at du ikke kan deltage på rejsen. Der ydes ikke refusion af det indbetalte beløb i disse tilfælde.
Afvises en gæst under rejsen som følge af ugyldigt pas, manglende visum mv., ydes der ikke refusion som følge af afbrudt rejse.

Eventuel hjemtransport sker for egen regning.

Medicin og vaccination

Husk at medbringe nødvendig medicin i original indpakning. Medicinen skal være i håndbagagen. Ved særlig medicin skal du huske et medicinpas. Det er gratis og fås på apoteket. Medicinpasset fortæller, at den medbragte medicin er til dit eget brug.

Hvis du skal have hjælp ved medicinindtagelse, skal
der vedlægges dokumentation, og medicinen skal være doseret hjemmefra.

Det er dit eget ansvar at undersøge, om det anbefales/kræves, at du vaccineres inden afrejse.

I tilfælde af sygdom, indlæggelse el. lign. hvor det er nødvendigt at gæsten forbliver på destinationen, står ophold og hjemrejseudgifter for egen regning. Ligeledes står ophold og hjemrejseudgifter til en evt. ledsager også for gæstens regning. (hvis det af arrangør, gæst eller pårørende skønnes at denne skal forblive på destinationen)

Reklamationer

Eventuelle klager skal fremsættes omgående overfor en frivillig i ULF Ferie Støtteteam. Såfremt et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen gentages hurtigst muligt og senest 14 dage efter hjemkomst til ULF Ferie, der viderebringer klagen til rette rejseselskab.

Er du ikke tilfreds med rejseselskabets behandling eller afgørelse af klagen, kan du anke sagen til Rejseankenævnet, Skodsborgvej 48C, 2830 Virum, tlf. 4546 1100.

Rejsegarantifonden

Gebyr til Rejsegarantifonden er inkluderet i rejsens pris.

Forbehold

Ret til ændringer til rejseruter, transportform, overnatningssted, program, datoer, priser udsolgte pladser mv. forbeholdes, såfremt der måtte være forhold, som nødvendiggør dette. ULF Ferie kan ikke drages til ansvar for forsinkelser som følge af forhold, som ULF Ferie er uden indflydelse på, herunder trafikuheld, vejrlig mv. ULF Ferie kan ligeledes ikke drages til ansvar for force majeure. Eventuelle opståede merudgifter i sådanne tilfælde påhviler rejsedeltagerne. Der tages forbehold for trykfejl.

Ansvarsfraskrivelse

ULF Ferie frivillige, rejseparter, instruktører eller andre involverede parter, kan på ingen måde drages til ansvar – direkte eller indirekte – for nogen skade eller gener, der måtte være konsekvensen af deltagelse i rejser udbudt af ULF Ferie. Deltagelse i en ferierejse udbudt af ULF Ferie sker således til fulde på deltagernes eget ansvar.